รายงานการนิเทษภายในฯ 2-2565
งานวิชาการเผยแพร่รายงานการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2-2565:งานวิชาการ:
file>1 รายงานการนิเทศภายในฯ 2-2565   (12 Download)
Views:5 Like:0 DatePost:2023-03-17 08:42:01

ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมาของทางโรงเรียน
1  สรุปผลการดำเนินงานบริการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมฯ [post by: งานอาคารสถานที่]  2023-03-20 19:25:47 (อ่าน 51 ครั้ง)
2  รายงานการนิเทษภายในฯ 2-2565 [post by: งานวิชาการ]  2023-03-17 08:42:01 (อ่าน 5 ครั้ง)
3  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ [post by: งานวิชาการ]  2023-03-16 12:10:05 (อ่าน 51 ครั้ง)

Developer by Mr.Sarawoot Chotsuwan